Polecane przez Skąpiec

 

Zadzwoń i zapytaj o ofertę!

 Wysokiej jakości nadruki

 

Kalkulacja kosztu nadruku na produktach

 Szybko oblicz cenę nadruku online

Newsletter

  • Klienci zapisani na newsletter

Producenci

TERMINY I SPOSÓB DOSTAWY
4.1. Zamówione towary dostarczane są do Klienta przez przedstawiciela firmy spedycyjnej OPEK. 4.2. Istnieje możliwość dostawy towaru przez inną firmę spedycyjną na życzenie Klienta i w przypadku, gdy zobowiąże się on pokryć koszty takiej usługi. 4.2.1. W przypadku podmiotów gospodarczych , wysłanie towaru firmą spedycyjną, z którą CONCRET nie ma podpisanej umowy o świadczeniu usług musi być poprzedzone przedpłatą w pełnej wysokości zamówienia. Klient osobiście zleca takiej firmie kurierskiej odbiór przesyłki z CONCRET. 4.3. CONCRET dokłada wszelkich starań, aby towary były dostarczane w terminach jak najkrótszych (standardowo 3 dni roboczych), jednakże z uwagi na możliwość okresowych zmian w ilości zamówień składanych poprzez www.kurtka,com.pl (np. okresy świąteczne), ustala się terminy maksymalne dostaw:
4.3.1. Dla zamówień złożonych po godzinie 15:00 danego dnia, ustala się termin maksymalny dostawy na 7 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia.
4.3.2. Dla zamówień złożonych przed godziną 15:00 danego dnia, ustala się termin maksymalny dostawy na 6 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia.
4.3.3. Dla zamówień złożonych w okresie 14-dni poprzedzających Święta Bożego Narodzenia - ustala się termin maksymalny dostawy na 10 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia.
4.3.4. Dla zamówień złożonych w okresie 14-dni poprzedzających Święta Wielkanocne - ustala się termin maksymalny dostawy na 10 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia.
4.4. Termin realizacji zamówień na produkty określone jako „NA ZAMÓWIENIE”, wynosi 20 dni roboczych od dnia potwierdzenia realizacji zamówienia przez CONCRET. Zamówienie takie może być zrealizowane po wpłaceniu przez Klienta przedpłaty 100% i zapewnienia dostępności produktu u dostawcy CONCRET. Przez potwierdzenie ralizacji zamówienia rozumie, się otrzymanie przez CONCRET pełnej kwoty zaliczki i otrzymaniu przez klienta pisemnej informacji, iż produkt znajduje się w magazynie producenta czy też dystrybutora. Przekroczenie wskazanego wyżej terminu dostawy towaru nie upoważnia Klienta do rezygnacji z zamówienia.
CONCRET może wyrazić zgodę na rezygnację z zamówienia pod warunkiem pokrycia przez Klienta kosztów związanych ze zwrotem produktów do dostawcy. 12.6. Dla zamówień na produkty, które w dniu składania zamówienia nie są dostępne w magazynie - zwane zamówieniami oczekującymi – data złożenia zamówienia jest datą realizacji takiego zamówienia.

określonych w pkt od 5.2 do pkt 5.5.
6. ODBIERAJĄC TOWAR PAMIĘTAJ
6.1. Towar należy przeliczyć w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. W razie stwierdzenia braków w towarze należy sporządzić protokół według wzoru dostępnego na stronie internetowej www.kurtka.com.pl , a następnie przesłać do CONCRET za pomocą faxu lub pocztą elektroniczną na adres info@kurtka.com.pl. 6.3. W razie odbioru towaru z magazynu CONCRET, Klient ma obowiązek sprawdzenia asortymentu i ilości towaru oraz niezwłocznego zgłoszenia ewentualnych uwag pod rygorem nieuznania reklamacji z tego tytułu.
6.4. Reklamacje są rozpatrywane przez CONCRET w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia i w tym terminie Klient otrzymuje odpowiedź od CONCRETU na swoją reklamację.

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Tax 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Podane ceny są cenami netto

Realizuj zamówienie

Promocje produktowe